Контакти

За резервации и повече информация, моля, свържете се с нас на посочените телефони:

Хотел:
+359 884 885 518, +359 885 151 001 - Рецепция след 20.05.2018
+359 590 62 035 - Рецепция след 20.05.2018
+359 887 147 100 /от 09:00 до 18:00 часа/ 
Viber: +359 887 147 100 /от 09:00 до 18:00 часа/

Факс: 
Ахтопол:
+359 590 62035 след 20.05.2018

e-mail:
hoteleskada@gmail.com


 
 
 

 
Банкова сметка в лева:
ОББ АД
BIC: UBBS BGSF
IBAN: BG95 UBBS 8888 1000 0300 81
"ЙОРД - 97" ООД

Банкова сметка в евро:
OBB AD
BIC: UBBS BGSF
IBAN: BG92 UBBS 8888 1400 1697 82
"YORD - 97" Ltd